Trẻ mấy tháng biết nói

Trẻ mấy tháng biết nói? 4 dấu hiệu bé sắp biết nói

Cũng như các mốc phát triển khác, từ 12 tháng đến 3 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển mạnh về mặt ngôn ngữ. Từ lúc chỉ biết "ê a", trẻ dần biết nói ...

HiChiu
Logo
Shopping cart