Trẻ mấy tháng biết đi

Trẻ mấy tháng biết đi?

Biết đứng biết đi là cột mốc quan trọng đánh dấu em bé đã có thể tự mình di chuyển một cách độc lập. Nếu mẹ còn đang băn khoăn trẻ mấy tháng biết ...

HiChiu
Logo
Shopping cart