Bé mấy tháng biết lật

Bé mấy tháng biết lật và những dấu hiệu bé tập lật và cách mẹ giúp bé

Bé tập lẫy, biết lật là vận động đầu tiên cha mẹ háo hức mong chờ, cũng như là dấu mốc đầu tiên trong 7 cột mốc phát triển quan trọng của trẻ sơ ...

7 Giai đoạn phát triển của trẻ sơ sinh: Bé tập lật, trườn, ngồi, đứng, bò, đi và biết nói

Trong hành trình phát triển và khôn lớn, bé sơ sinh trải qua các giai đoạn phát triển đa đạng trong đó có 7 mốc quan trọng là tập lật, trườn, ngồi, ...

HiChiu
Logo
Shopping cart